Účtenkovka

Účtenkovka je loterie spojená s EET zavedená v listopadu 2017. Cílem je získat informace o tom, jestli jsou účtenky skutečně zasílány do EET. Lidé se pokusí zadat kódy, a pokud je FS nenalezne v systému, pravděpodobně tvůrce účtenky porušuje zákon. Princip loterie je jednoduchý, každý si může podat tolik sázenek, kolik jen zvládne, výherní losy jsou vlastně zadarmo. Ne každý si ale uvědomí, že zadání účtenky něco trvá a čas jsou peníze.

Hlavní otázka zní: Vyplatí se hrát účtenkovku?

Účtenkovka je loterie s uzavřeným počtem losů. Vyhrát mohou pouze registrované účtenky, tudíž se ceny rozdělují mezi hráče. Je možné spočítat, jaká je šance, že vyhrajete některou z cen, že vyhrajete hlavní cenu a kolik je průměrná výhra na jednu účtenku. V čase, v jednotlivých měsících se tyto údaje samozřejmě trochu mění, ale jak ukazuje tabulka a graf níže, změny nejsou výrazné.

Losování

1

2 3 4 5 6

7

Datum

1.11.2017

1.12.2017 1.1.2018 1.2.2018 1.3.2018 1.4.2018

1.5.2018

Výher 21025 21025 21025 21025 21025 21025 21 025
Hráčů 452 691 477 952 446 890 425 765 422 793 420 979 407 777
Celkem účtenek 13 970 449 17 198 013 17 365 271 15 933 923 15 542 430 18 394 994 16 969 966
Platných účtenek 11 138 871 14 564 956 14 861 223 13 792 381 13 620 304 15 871 430 14 831 880
Neplatných účtenek 2 831 578 2 633 057 2 504 048 2 141 542 1 922 126 2 523 564 2 138 086
Platných účtenek na hráče 24,61 30,47 33,25 32,39 32,22 37,70 36,37
Účtenek na hráče 30,86 35,98 38,86 37,42 36,76 43,70 41,62
Median 23,00
Nejaktivnější hráč 1 648 1 129 1 885 3 201 2 426 3 526 4 690
Šance na výhru 0,15% 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,11% 0,12%
Na účtenku 0,39 Kč 0,31 Kč 0,31 Kč 0,34 Kč 0,35 Kč 0,29 Kč 0,32 Kč
Hodinová mzda

46,38 Kč

37,68 Kč 37,32 Kč 40,67 Kč 41,69 Kč 35,23 Kč

38,19 Kč

Webový formulář 9 368 441 12149611 12633838 11 917 020 11 850 726 14 118 907 13 035 678
Mobilní aplikace 4 603 007 5048402 4 731 433 4 016 903 3 691 704 4 276 087 3 934 288
Celkem přes aplikace 13 971 448 17 198 013 17 365 271 15 933 923 15 542 430 18 394 994 16 969 966
Delta 999 0 0 0 0 0 0

 

Vysoký počet neplatných účtenek

Zarážející je počet neplatných zaregistrovaných účtenek, kterých je okolo 13% a toto číslo by určitě bylo vhodné vysvětlit. Může jít o lidské chyby při zadávání, nebo také o množství nepřiznaných účtenek. Další zajímavou hodnotou je rozpor při prvním losováním mezi součtem podaných účtenek z mobilní aplikace, webové stránky a kompletní sumou účtenek. Čísla se liší o 999. V dalších losováních již tato anomálie nenastala, šlo tedy nejspíše jen o nějaký omyl. Poslední nesrovnalostí je zmizení mediánu z výsledků losování. Byl zveřejněn pouze pro první losování, pak již nikoliv.

Vývoj v čase

Během dosavadního provozu účtenkovka ztratila téměř 20% hráčů. Nárůst ve druhém losování přičítáme zvědavosti lidí si tuto hru vyzkoušet. Vezmeme-li v úvahu počet dospělých občanů České republiky, kteří se mohou této hry zúčastnit (8,4 milionu), představuje 410000 hráčů zhruba 4.9% dospělé populace. Nelze tedy mluvit o nějakém výrazném úspěchu, nicméně klesající trend opět po prvních 4 losováních výrazně zpomalil, uvidíme v dalších měsících.

Uživí vás účtenkovka?

Provedli jsme experiment, během něhož jsme se snažili účtenky zaslat do účtenkovky jako běžný občan, který se na tuto činnost nespecializuje a pak co nejrychleji. Ukázalo se, že přihlášení do systému trvá přibližně 20 sekund, přičemž je započítáno i to, že člověk k počítači přijde, přihlásí se, zvolí adresu účtenkovky a přihlásí se. Jedno zadání netrénovanému člověku trvá v průměru okolo 40 sekund. Hlavním problémem je najít na účtenkách datum a čas pořízení.

  • První pokus obsahoval 8 různých účtenek v různém stavu a zadání trvalo 5:40, tedy 42,5 sekundy.
  • Při dalším pokusu se podařilo zrychlit na zhruba 30 sekund, ale bylo nutné vysoké soustředění a dlouhodobě by člověk této rychlosti pravděpodobně nedosáhl.
  • Dále jsme zkoušeli mobilní aplikaci. V prvním pokusu se podařilo za 2:43 zadat 10 účtenek, ale jen 2 z 10 byly přijaty.
  • V druhém pokusu jsme zpřesnili ruční opravy a pak se podařilo zadat účtenky za 4:28, přijato bylo 5 z 10.

Z tohoto malého pokusu vyplývá, že se vyplatí zadávat účtenky ručně a na webu, protože mobilní aplikace zatím nejsou dostatečně dokonalé.

Spočítali jsme hodnotu jedné účtenky vzhledem k hodnotě cen a započítali dobu nutnou k zapsání jedné účtenky. Pomineme-li nutnost přístupu k internetu, opotřebení počítače, platbu za elektřinu, tak vychází hodinová mzda okolo 40 Kč. To je hluboko pod minimální i průměrnou mzdou.

V sedmém losování byl nejvyšší počet účtenek zaregistrovaný jedním hráčem 4690. Co to znamená? Přes 150 registrovaných účtenek denně a pravděpodobně přes 20 hodin čistého času stráveného odesíláním účtenek. Nevylučujeme samozřejmě možnost, že je toto podávání plně elektronizováno, tzn. například jde o skupinu obchodníků, kteří svoje účtenky do soutěže přihlašují.

V následující tabulce jsou různé časy na zadání účtenky přepočtené na hodinovou mzdu. Je ale patrné, že je nutné se dostat pod 15 sekund na účtenku, aby začala být odměna zajímavá.

Sekund na účtenku

5

10 15 20 30
Účtenek za hodinu

720,00

360,00 240,00 180,00

120,00

Hodinová mzda 235,64 Kč 117,82 Kč 78,55 Kč 58,91 Kč

39,27 Kč

Změny a pozorování

V tisku se objevily informace o tom, že někteří obchodníci uvažují o zavedení QR kódu pro snadnější zadávání účtenek. Na jednu stranu to určitě pomůže a zrychlí zadávání, na druhou stranu se pravděpodobně zvýší počet zaregistrovaných účtenek, čímž šance na výhru opět klesne.

Během sběru účtenek jsme zjistili, že v některých podnicích není vůbec lehké účtenku získat a v jednom jsme dokonce dostali účtenku s kódy, které účtenkovka vůbec nevzala. Dále bylo zajímavé srovnat aplikace, přičemž některé ještě požadovaly zadání DIČ, které na oficiálním webu již není třeba.

Poslední, spíše povzdech, je nad tím, že ministerstvo data sice zveřejňuje, ale jen měsíc po měsíci a neexistuje žádný souhrnný soubor dat, který by obsahoval údaje ze všech losování. Zajímavé by bylo dále také znát rozložení účastníků podle toho, kdy účtenky registrují, jejich věk a bydliště. Jiná statistika by mohla obsahovat seznam nejčastějších obchodníků, jejichž účtenky jsou nejčastěji zadávány.

Závěr

Odpověď na úvodní otázku tedy zní: ne. Je to určitě levnější, než jiné hazardní hry, ale je třeba si uvědomit, že to stojí to nejcennější, co máme. Čas.