Účtenkovka – je šance na výhru?

Po delší odmlce přišel nový impuls zabývat se EET a účtenkovkou. Zaslechl jsem, že účtenkovka je cinknutá a běžní lidé už téměř nemají moc šancí něco vyhrát. Už před rokem znělo sedm tisíc registrovaných účtenek nejaktivnějším hráčem poměrně podezřele. Jak je to nyní? Tehdy existovalo podezření, že se děje něco nekalého, protože takový počet značí, že se losování účastní profesionálové. Běžný člověk takové množství účtenek během jednoho měsíce získat nemůže, neboť by to znamenalo nákup u 263 obchodů každý den. (Můžete jistě namítnout, že je snahou ministerstva financí, aby dostalo do systému co nejvíce účtenek, ale obávám se, že většina takto registrovaných účtenek bude získána přes účtenkový bazar, nebo dokonce fiktivními nákupy.)

První zjištění bylo nemilé, ministerstvo přestalo od třináctého losování [1] zveřejňovat podrobnější čísla o nejaktivnějším hráči, takže nebylo možné aktualizovat výpočty.  Proto jsem požádal o doplňující údaje a rovnou i o další statistiky, které by poodkryly, kdo účtenkovku kde hraje a od jakých obchodníků pochází nejvíce účtenek.

Jak v účtenkovce vyhrávat?

Princip je jednoduchý, nesmíte účtenky do systému zadávat. Představte si, že jste majitelem středně velkého obchodního řetězce a rozšíříte pokladnu tak, aby každá účtenka byla automaticky nahlášena do bazaru účtenek [3]. Tam je směníte, automaticky registrujete do systému a „běžní“ soutěžící mají smůlu. Nikdy neregistrují tolik účtenek jako vy a můžete se těšit z výrazně vyšší pravděpodobnosti výhry.

Nevěříte? Podívejte se na dvě následující obrazovky z bazaructenek.cz – účtenky za 0,01 Kč pocházející pravděpodobně z automatu.

Bazaructenek.cz
Účtenky za 0,01 Kč

Odpověď ministerstva

V odpovědi ministerstva je tabulka s mediány a údajem o nejvyšším počtu účtenek pro všechna dosavadní losování. Při zpracování čísel jsem byl ale nemile zaskočen tím, že nesedí s  čísly, která jsou na webu ministerstva financí prezentována jako oficiální. Nesedí např. medián z prvního losování, místo 22 vs. 23. U nejaktivnějších hráčů jsou rozdíly mnohem vyšší, například ve třináctém losování je rozdíl 7908 vs. 8260. Současně s tím ministerstvo sdělilo, že statistickými informacemi o věku, pobytu sázejících, stejně tak, jako o přehledu obchodníků, od nichž se registrují účtenky, nedisponuje.

Naštěstí existuje registr smluv, ve kterém lze nalézt stávající kontrakt mezi ministerstvem a provozovatelem účtenkovky. V příloze jedna, kapitole sedm je popsán statistický modul [4], díky kterému by ministerstvo mělo minimálně měsíčně dostávat poměrně podrobné statistiky provozu z účtenkovky. Ukázalo se tak, že mnou položený dotaz o statistiky na ministerstvo byl chybný, nová žádost o tato data je v procesu.

Shrnutí

Provoz účtenkovky vyjde zhruba na 6,5 milionu korun měsíčně [2], z toho se rozdají ceny za 5,4 milionu, ale bez započítání nákladů na propagaci hry atd. Ročně jde minimálně o 78 milionů korun, ale náklady na marketing mohou být poměrně vysoké. Například reklama za 3,2 milionu [8] či další aktivity mohou konečný účet výrazně zvednout.

Od založení účtenkovky tak bylo z peněz daňových poplatníků zaplaceno odhadem přes sto šedesát milionů korun (80 – 90 mil Kč ročně).

Chápu, že tato částka je zcela pod rozlišovací schopnost ministerstva financí, kde se denně točí miliardy. Pro představu – z minimalistické částky (6,5 mil. Kč ) bychom byli schopni platit školní oběd 11900 žákům [5], nebo zvýšit kapesné dětem v dětských domovech o 800 Kč měsíčně [6].

Chceme ale provozovat soutěž, která má nedostatečný dozor, oficiálně vyhlašovaná čísla nesedí a zájem neustále klesá?

_

[1] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/informace-o-trinactem-slosovani-uctenkov-33503

[2] https://www.podnikatel.cz/clanky/uctenkovka-bude-stat-danove-poplatniky-vice-nez-6-a-pul-milionu-mesicne/

[3] https://www.bazaructenek.cz/

[4] https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1530718 ; https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/2208890/zz_Dokument%202%20k%20_Smlouva%20-%20%C4%8D.%20170150001_.pdf

[5] https://www.obedyprodeti.cz ; obdrželi pouze cca 3000 žádostí

[6] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pestouni-deti-kojenecke-ustavy-stat-detsky-domov-rodinna-pece_1804090630_zlo

[8] https://www.hlidacstatu.cz/Detail/8769195