Účtenkovka – krátké zhodnocení

Za posledních několik týdnů se okolo Účtenkovky napsalo mnoho. V tuto chvíli asi není medium, které by o této loterii v poslední době nepsalo. Téma se dostalo do iRozhlasu, Seznamu, iDnesu, Blesku a dokonce i do Duelu J. Soukupa na TV Barrandov. Jsme rádi, že se toto téma asi i naší zásluhou otevřelo a rádi bychom shrnuli, co se vlastně stalo a co se pravděpodobně bude dít dál.

Před rokem jsme ve článku ( https://www.datazeet.cz/index.php/2018/06/12/uctenkovka/ ) upozorňovali na to, že se v Účtenkovce děje cosi nekalého. V průměru 200 navštívených obchodů denně každý měsíc znělo zvláštně. Následně vzniklo několik dalších článků v různých médiích, ze kterých bylo jasné, že množství účtenek neustále roste a přestává být v lidských silách účtenky registrovat. Nicméně se nestalo nic.

Letos jsme podali žádost o plné statistiky Účtenkovky, následně byla podána reklamace na existenci haléřových účtenek a téma se prostřednictvím novinářů dostalo na veřejnost. Odpověď firmy Diebold-Nixdorf na podanou reklamaci jsme konzultovali s advokátem Mgr. Ing. Josefem Pisakem (http://www.advokatpisak.cz/), který se pro bono nabídl, že zodpoví naše otázky ohledně odpovědi. Tímto znovu za analýzu velice děkujeme.

Podezření stále sílilo a ministerstvo financí (dále jen MFČR) se ozvalo s návrhem termínu schůzky. Ta se uskutečnila dne 13. 11. 2019 od 18 hodin za přítomnosti paní ministryně financí, tiskového mluvčího MFČR a dvou dalších zaměstnanců ministerstva.

Autorizovaný zápis ze schůzky

Na úvod MFČR předložilo zdůvodnění haléřových účtenek. Ve většině případů jde o přenesenou povinnost, kdy poplatník, který ještě nepodléhá evidenci tržeb, například řezník, prodává své zboží prostřednictvím jiného subjektu, např. obchodního řetězce. Marže není součástí přijaté tržby od zákazníka, je řešena jiným kontraktem. Zaokrouhlením při platbě v hotovosti následně vzniká povinnost obchodníka, jehož prostřednictvím je dané zboží prodáváno, své tržby (v tomto případě pouze to zaokrouhlení např. i v haléřové výši) evidovat. Obdobně haléřové účtenky vznikají např. vracením lahví a současným nákupem jiného zboží, kdy rozdíl může být právě v hodnotě haléřů.

M. Sušický (dále jen MS) argumentoval minimálně jedním případem, který je krajně podezřelý a vyskytuje se na bazaru účtenek.

Finanční správa všechny případy v minulosti i současnosti prověřuje a v případě podezření z protiprávního jednání postupuje v souladu se zákonem.

MFČR momentálně neuvažuje o zavedení opatření k omezení haléřových účtenek, protože by se tím vyřadila část regulérních hráčů, resp. účtenek, kterých je naprostá většina. Navíc se spuštěním 3. a 4. vlny evidence tržeb, by u většiny obchodních modelů mělo dojít k zásadnímu poklesu situací, v níž jsou tyto účtenky vystavovány.

Dále se probíralo podezření, že dochází k neoprávněné registraci účtenek ihned po vydání účtenky ze strany některých obchodníků. I toto podezření MF ve spolupráci s dodavatelem řešilo a řeší. Došlo k odhalení několika případů, kdy došlo k duplikaci účtenek a jejich následnému zaregistrování např. obsluhou popř. samotným poplatníkem. Toto zjištění bylo řešeno konfrontací zúčastněných stran a zrušením neoprávněně zaregistrovaných účtenek. Pokud by docházelo k opakovanému porušení pravidel Účtenkovky, lze přistoupit i např. ke zrušení hráčských účtů nebo nevyplacení výhry.

MFČR disponuje osobními údaji hráčů pouze v rozsahu, který je pro jeho činnost nezbytný (např. pro účely předání věcné výhry). V obecné rovině ani není nutné, aby MFČR muselo mít konkrétní údaje ze všech zaregistrovaných účtenek.  Např. v případě pochybnosti o oprávněnosti registrace konkrétní účtenky, je řešeno ve spolupráci s dodavatelem.

MS argumentoval minimálně jedním případem, který je krajně podezřelý a vyskytuje se na bazaru účtenek. Navrhoval nutnost fyzicky předložit výherní účtenku alespoň k vyšším výhrám.

MFČR momentálně neuvažuje o zavedení nutnosti fyzické kontroly účtenek. Tuto variantu MFČR zvažovalo již při přípravě loterie, nicméně byla vyhodnocena jako nadmíru finančně a administrativně náročná, a to nejen pro MFČR, ale i pro hráče. Dalším z důvodů byly na základě výše uvedeného i obavy o pokles zájmu způsobený nutností skladovat účtenky.

Z obdobných důvodů MFČR momentálně neuvažuje o zavedení kontroly hráčů přes SMS, nebo bankovní účet.

Všechny potenciální změny jsou limitovány smluvním vztahem s dodavatelem a zákonem o veřejných zakázkách a je nutné je posuzovat i z hlediska jejich ceny a efektivity.

Návrh MS, aby výherci hlavních cen museli výherní účtenky předložit, MFČR nepovažuje za optimální zejména z důvodu obav z důvodu uživatelské nepřívětivosti, administrativní a finanční náročnosti a v neposlední řadě z toho plynoucího rizika poklesu zájmu o Účtenkovku.

MS konstatoval, že Účtenkovku hrají přibližně 3 procenta občanů ČR a i vzhledem k problémům výše, je to zbytečný terč na zádech MFČR. Jde o nyní zbytečný doplněk funkčního systému EET a bylo by pochopitelné, kdyby došlo k jeho zrušení. Bohužel smlouva obsahuje 12 měsíční výpovědní lhůtu, takže by MFČR mohlo být obviněno opozicí a občany z nehospodárnosti, protože by platilo za systém, který by už neběžel, ale šetřilo by se za nevydané ceny.

MFČR oponovalo tím, že je Účtenkovka úspěšná loterie, která je vhodným doplňkem EET a výrazně přispívá k efektivitě EET, zejména motivací zákazníků k přebírání účtenek. Je srovnatelná s největšími loteriemi v ČR. Při její tvorbě se maximálně snažilo nabrat zkušenosti v zahraničí a poučit z chyb, aby nedošlo ke zbytečným excesům. Jde o první podobnou loterii, kterou MFČR provozuje, a bylo uděláno maximum pro spravedlivou soutěž. Nyní dochází ke změně pravidel, která mají reflektovat současná zjištění, a na jejich úpravě se pracovalo delší dobu.

Bylo domluveno, že dojde k další schůzce v průběhu ledna, kdy budou známá čísla z prosincového losování, resp. efekty nově přijatých opatření. MFČR je otevřeno návrhům, které by mohly vyvrátit pochybnosti o férovosti soutěže, nicméně je nutné brát ohled na náklady a uživatelskou přívětivost.
<KONEC ZÁPISU>

Co bude dál?

Na schůzce bylo z naší strany MFČR slíbeno, že poskytneme rady, jak srovnat podmínky pro hráče. Momentálně dokončujeme dokument s popisem opatření, které snad efektivně omezí „profesionální hráče“.

Aktuálně lze předpokládat, že v prosinci nárazově vzroste počet hráčů registrovaný v Účtenkovce. Bude to znamenat, že došlo k obejití nových pravidel, na druhou stranu bude možné odhadnout, kolik hráčů je opravdu „super aktivních“. Bude též zajímavé pozorovat, jestli servery, které zprostředkovávají výměnu, nabídnou automatickou registraci více účtů, či toto budou muset hráči řešit po svém.

Předpokládáme, že nejpozději v lednu dojde k další schůzce s MFČR, kde budeme diskutovat dopad nových pravidel a případné přijetí dalších opatření. O jakémkoliv posunu budeme informovat.