Prosincová Účtenkovka

Blíží se nám lednové losování, které proběhne s aplikací nových pravidel. Nejen my jsme zvědaví, jak moc se změní statistiky účastníků, počty nahlášených i neplatných účtenek. Netrpělivě také čekáme na jedno rozhodnutí, které lze očekávat v nejbližších dnech a bude pro výsledek losování zásadní.

O co jde?

V rámci hlubších analýz hry jsme narazili na nestandardní věc. Pravděpodobně všechny účtenky, které byly registrovány přímo do uživatelských účtů ze serveru bazaructenek.cz, se v oficiálním přehledu jevily jako registrované přes mobilní kanál. Tím pádem nejspíše došlo k porušení herního řádu a pak by bylo povinností MFČR či provozovatele hry účtenky vyřadit.

Ministerstvo financí samo upozornilo všechny hráče na platný herní řád a nutnost jeho dodržování, stalo se tak 10.12.2019. Po tomto upozornění jsme 16.12.2019 podali reklamaci číslo 076799 v následujícím znění:

——————————————————————————————

Vážení,

dne 14.12.2019 jsem do soutěže Účtenkovka zaregistroval účtenku prostřednictvím serveru bazaructenek.cz. Tento server nabízí masivní výměnu mezi hráči a také automatizovanou registraci účtenky do soutěže. V mém účtu je jako registrační kanál uveden kanál MOBILE. Toto je v rozporu s platným herním řádem, který ve článku 5, odstavec 1 říká:

Účtenku lze registrovat do Účtenkovky:

a. prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.uctenkovka.cz,

b. prostřednictvím registračního formuláře v mobilní aplikaci.

Herní řád nezná registraci prostřednictvím serveru bazaructenek.cz, navíc takto registrované účtenky se jeví jako registrované přes mobilní aplikaci.

Proto žádám o revizi všech účtenek zaregistrovaných do hry od 10.12.2019, tedy po upozornění MFČR o nutnosti dodržovat pravidla (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2019/upozorneni-na-moznost-vyrazeni-uctenek-z-36807), které byly registrovány pomocí mobilního kanálu a ze stejné IP adresy, jako účtenka z 10.12.2019, 14:xx s BKP xxxxxxxxxxxxxx. Předpokládám, že jde o IP 89.221.213.xx, tedy IP adresu serveru hostovaného u firmy WEDOS. Server není mobilní zařízení a tak z něj nelze zasílat účtenky přes mobilní aplikaci.

——————————————————————————————

Dle herního řádu má provozovatel na vyřízení reklamace 30 dní, což by odpovídalo zrovna termínu losování, tedy 15.1. Jsme zvědavi, jak provozovatel rozhodne i vzhledem k nedávným vyjádřením, že Účtenkovka je férovou soutěží a poctiví hráči dodržující herní řád budou chráněni.

Dalším zajímavým faktem je změna chování účastníků masivní výměny účtenek na bazaructenek.cz V prosinci i lednu vidíme masivní převis nabídky, momentálně (12.1.) je nabízeno přes 150000 účtenek, které nikdo nechce. Mnoho je jich z prosince, což by mohlo znamenat, že limit nastavený MF se projevuje v praxi.

Update 13.1. : Po odstranění nevyměněných účtenek za prosinec se množství účtenek v bazaru snížilo na cca 50000.