Pomohla opatření Účtenkovce?

Ne všechny kapitoly obsahují kompletní ukázku dat, protože MFČR poskytlo data ve formátu PDF, z něhož je získání čísel komplikovanější. Odkazované zdroje jsou podrobné statistiky Účtenkovky, které byly poskytnuty přes žádost dle zák. 106. Změny na serveru bazaructenek.cz Na přiložené tabulce je patrné, jak výrazně se od 1.1. snížil počet účtenek měněných přes server bazaructenek.cz. Je to způsobeno pravděpodobně dvěma faktory. …