Pomohla opatření Účtenkovce?

Ne všechny kapitoly obsahují kompletní ukázku dat, protože MFČR poskytlo data ve formátu PDF, z něhož je získání čísel komplikovanější. Odkazované zdroje jsou podrobné statistiky Účtenkovky, které byly poskytnuty přes žádost dle zák. 106.

Změny na serveru bazaructenek.cz

Na přiložené tabulce je patrné, jak výrazně se od 1.1. snížil počet účtenek měněných přes server bazaructenek.cz. Je to způsobeno pravděpodobně dvěma faktory. Prvním faktorem je snížení maximálního počtu registrovaných účtenek na 500 na herní účet. Druhým faktorem je zamezení přímé registrace do herních účtů Účtenkovky.

Datum Vyměněno Rozdíl dnů Rozdíl účtenek Denně registrováno
18.02.2020 15321115 6 177689 29 615   
12.02.2020 15143426 3 73494 24 498   
09.02.2020 15069932 7 115335 16 476   
02.02.2020 14954597 6 74207 12 368   
27.01.2020 14880390 2 26439 13 220   
25.01.2020 14853951 7 96843 13 835   
18.01.2020 14757108 8 237448 29 681   
10.01.2020 14519660 1 19275 19 275   
09.01.2020 14500385 2 34484 17 242   
07.01.2020 14465901 10 147164 14 716   
28.12.2019 14318737 4 30753 7 688   
24.12.2019 14287984 12 235493 19 624   
12.12.2019 14052491 12 544983 45 415   
30.11.2019 13507508 2 92873 46 437   
28.11.2019 13414635 5 218890 43 778   
23.11.2019 13195745 15 648424 43 228   
08.11.2019 12547321 6 290442 48 407   
02.11.2019 12256879

Došlo k registraci pravděpodobně duplicitních účtů?

Od července 2019 lze pozorovat setrvalý pokles nově registrovaných hráčů. V listopadu 2019 došlo ke skokovému nárůstu na dvojnásobek a v prosinci k propadu. Prosincový propad způsobují pravděpodobně Vánoce, ale v listopadu mohlo dojít k registraci duplicitních účtů.

Dle kanálu vidíme, že došlo k velkému nárůstu registrací přes mobilní kanál. Bylo by vhodné detailněji prozkoumat, jestli byly tyto registrace rozloženy v čase a také z jaké IP adresy k nim došlo. Případný útočník by nemusel být opatrný a mohl by se pokusit registrovat více účtů z jedné IP adresy.

Tyto informace ale MFČR neposkytuje, toto zadání by bylo na provozovateli.

Nelze tedy ani vyloučit, ani potvrdit nově registrované duplicitní účty.

Co přinesla nová pravidla – 500?

V prosinci došlo k velkému nárůstu přístupů k hráčským účtům z webové aplikace. Jde o stoprocentní nárůst, který by se dal vysvětlit tím, že bazaructenek.cz zavedl kontrolu množství registrovaných účtenek. V minulosti tento server zneužíval mobilní kanál k registraci účtenek. Tuto hypotézu může potvrdit provozovatel hry prostřednictvím logů.

Nijak se nezměnilo množství neaktivních hráčů, nebo množství nezařazených účtenek.

Pomohla opatření odlákat profesionály?

Podíváme-li se na statistiku TOP 50 hráčů dle počtu výher, pak vidíme, že úpravou na více výher menších částek se výrazně proměnil žebříček nejlepších. Dříve měl nejúspěšnější hráč 121 výher, nyní jich má 131-155, podle toho, kdo z prvních 4 to je. Poslední v TOP 50 měl 38 výher, nyní za 3 měsíce vyhrál minimálně 10x.

V prosinci vidíme, že mnoho hráčů dokázalo zadat 500 účtenek bez jakékoliv chyby. Pokud se totiž pokusíte zadat účtenku chybně, vyčerpáte jeden pokus. Zkoušeli jsme zadat 20 účtenek a nepodařilo se nám udělat méně, než 1 chybu. Tento fakt nahrává stále úvahám o tom, že dochází buď k registraci mimo oficiální kanály, nebo například přímé registraci ihned po vystavení účtenky.

Bylo by zajímavé, kdyby existovala statistika, kolik hráčů zaregistrovalo 500 účtenek bez jakékoliv chyby, ale ani toto číslo není zveřejňováno a pomohlo by odhalit potenciálně robotické účty.

Poslední hráč v TOP 50 nejaktivnějších registrátorů zvýšil počet registrovaných účtenek o cca 8000. Tj. přibližně 2500 účtenek měsíčně. Bohužel bude tato statistika v budoucnu k ničemu, protože se budou čísla zvedat maximálně o 500.

Vývoj hráčů

V lednu je vidět další propad zájmu o Účtenkovku a to jak z hlediska počtu hráčů, tak z hlediska absolutního počtu registrovaných účtenek.

25 26 27 28
říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020
339 470 341 341 327 073 317 772
16 414 876 16 394 112 15 187 292 13 888 824
14 463 604 14 451 936 13 306 464 12 242 064

Závěry

Není možné prokázat ani vyvrátit, že někteří hráči zaregistrovali více účtů pro obejití pravidla 500. Na druhou stranu jich nebude mnoho.

Serveru bazaructenek.cz výrazně klesl počet vyměněných účtenek, odhadem minimálně o 15%

Ve hře pravděpodobně stále existují skupiny lidí, kteří účtenky do loterie zadávají automatizovaným způsobem, protože existuje mnoho hráčů, kteří dokáží do loterie registrovat 500 účtenek bez jediné chyby.

Zájem o loterii neustále klesá.