Dopady opatření vlády na ekonomiku

Dlouhodobě se zabýváme analýzou dat z EET a snažíme se přesvědčit stát o tom, že jde o opravdu velice cenný zdroj dat. V minulých letech jsme publikovali několik analýz, které ukazovaly sezónní vlivy na různá odvětví i dopad státních svátků.

Nyní jsme od GFŘ získali aktualizovaná data do 29.3.2020 a na následujících řádcích uvádíme výsledky první analýzy. Všechna data jsou zkombinována s daty za roky 2018, 2019 a 2020, aby bylo možné pozorovat změny.

Je důležité uvést:

  • Jde o data pouze z EET, tzn. týká se těch, kteří evidují
  • Data jsou agregovaná
  • Od 27.3. není povinnost evidovat, ale z dat je vidět, že mnozí dále evidují
  • Nouzový stav byl vyhlášen 12.3. od 14:00

Rok 2020 začal dobře

Rok 2020 podle grafů začal velice nadějně a měl být lepší, než ten předchozí. Sečteme-li si tržby od 1.1.-29.3., dostaneme následující tabulku:

RokySoučet celkových tržeb
2018       347 052 393 322,29 Kč
2019       349 146 829 130,58 Kč
2020       338 612 160 862,68 Kč

Dalo by se tedy říci, že pokles není až tak výrazný, nicméně je třeba se podívat na jednotlivé měsíce detailněji, tentokrát z hlediska evidované DPH:

 DPH 21%DPH 15%DPH 10%
Leden 2018   12 015 417 043,98 Kč       5 775 580 436,81 Kč727 360 717,90 Kč
Únor 2018   10 396 152 477,07 Kč       5 349 565 849,02 Kč328 498 185,12 Kč
Březen 2018   10 428 565 421,17 Kč       5 910 543 730,61 Kč329 223 347,87 Kč
Leden 2019   10 990 907 437,51 Kč       5 462 912 603,67 Kč199 422 600,41 Kč
Únor 2019   10 312 304 302,95 Kč       5 395 773 054,74 Kč220 453 449,28 Kč
Březen 2019   11 766 068 471,96 Kč       5 999 297 965,92 Kč308 562 407,13 Kč
Leden 2020   11 845 280 103,24 Kč       6 474 636 571,25 Kč290 410 691,50 Kč
Únor 2020   11 186 496 732,07 Kč       6 839 685 430,47 Kč234 121 525,10 Kč
Březen 2020     8 608 297 888,36 Kč       5 671 886 546,94 Kč224 897 723,20 Kč

Vezmeme-li si jen období 13.3.-26.3., kdy byla povinnost evidovat, vypadá situace ještě hůře:

 DPH 21%DPH 15%DPH 10%
20184 737 236 046,63 Kč2 816 735 693,6 Kč157 516 403,8 Kč
20195 764 508 144,44 Kč2 939 324 945,7 Kč180 556 088,8 Kč
20203 430 815 241,44 Kč2 497 858 663,1 Kč103 970 359,0 Kč

Pokud velice zjednodušeně vezmeme předchozí dva roky, uděláme průměr, pak nám ztráta poklesem DPH vyjde okolo 2,2 mld Kč, což vychází na 161 milionů korun denně (v DPH). Chceme-li se podívat na celkové tržby, pak podobným mechanismem získáme následující tabulku (jde o data 1.1.-29.3.):

Měsíc RokCelková tržba
leden2018      108 357 071 432,88 Kč
únor2018      110 068 048 785,29 Kč
březen2018      120 285 584 692,76 Kč
leden2019   106 639 786 824,33 Kč
únor2019   110 655 913 226,18 Kč
březen2019   123 311 099 593,02 Kč
leden2020   110 833 496 037,63 Kč
únor2020   118 979 180 347,59 Kč
březen2020     99 123 387 667,09 Kč

Ztráta na celkových tržbách v březnu s jednoduchým využitím průměru za poslední dva roky, vychází 22,6 mld korun. Nicméně by bylo asi vhodnější využít nějaký pokročilejší model, který by lépe odrážel fakt, že únor 2020 byl z hlediska evidence tržeb o téměř 8 miliard úspěšnější. Na druhou stranu může jít o nárůst způsobený nově připojenými řemeslníky, advokáty apod., kteří měli za povinnost spustit letos evidenci tržeb.

Smrt podnikání

Ná několika následujících grafech ukážeme dopad na jednotlivé druhy podnikání. Jde o celkově evidované tržby.

Kulturní a zábavní služby

Zde je vidět po vyhlášení nouzového stavu naprostý propad v podstatě na 0. Zajímavé by bylo prozkoumat, co se stalo 24.3. kdy byly evidovány tržby ve výši cca 1,4mil Kč v Praze.

Domácí potřeby

Zde je vidět opět poměrně masivní propad odhadem ve výši 70%.

Pohonné hmoty

Pokles u čerpacích stanic není tak výrazný, ale i tak jde o přibližně třetinu služeb. Povšimněme si lehké paniky, která způsobila nákupní horečku při vyhlášení nouzového stavu.

Restaurace

Tento graf je poměrně vypovídající. Díky rekategorizaci není porovnání s předchozími roky, nicméně i tak je vidět devastační dopad opatření na restaurace. Podobně jsou na tom hotely, kde ale srovnání s předchozími roky máme. Kupodivu na téměř nulu se v příjmech dostaly až 17, pravděpodobně trvalo, než hosté odjedou.

Hotely

Tyto grafy jsou interaktivně dostupné na následujícím odkazu: https://bit.ly/datazeet_eet_covid19
Zdrojová data jsou zde:
http://bit.ly/datazeet_share

Další analýzy z těchto dat budou pokračovat v následujících dnech/týdnech.

Posted in EET